Instrumente
Ensemblen
Genren
Komponisten
Performers

Noten

Im Original

Duet. Per quel ch’or. Bei Luna’s Schimmer. Romeo e Julia. Vocal Scores. Schwanenberger, Johann Gottfried.

Übersetzung

Duett. Denn das, was jetzt. Bei Luna’s Schimmer. Romeo e Julia. Klavierauszüge. Schwanenberger, Johann Gottfried.