Instrumente
Ensemblen
Genren
Komponisten
Performers

Noten $8.95

Im Original

En Skummel Nissehistorie.

Übersetzung

En Skummel Nissehistorie.

Im Original

En Skummel Nissehistorie composed by Per Egil Knudsen. Student. songbook. Published by Musikk-Husets Forlag. H2.MH3299E. Barnemusikkteater. Her blir det riktig skummelt nar en gjeng rovere prover a sprenge hele nisseberget med alle julepakkene i lufta. Elev-. sanghefter som supplement til pakken med CD, laererhefte og elev-. sanghefter. En skummel nissehistorie selges ogsa som pakke. 12 elev-. sanghefter, 1 laerehefte og 1 CD med playback. Elevheftene bestar av tekstmanus og sanghefte med noter, tekst og besifring. Det er 11 sanger i heftet. Laererheftet inneholder manus med flere detaljer samt noter og oversikt. synopsis over handlingen. se nedenfor. Det er forslag til instrumentering i notene og teksten er skrevet pa bokmal. Rollelisten er som folger. 5 rovere. kan vaere flere eller faerre. Diverse nisser som synger og danser etc. det skal vaere bade barn og voksne. Nissemann. Nissekone. Gamlenissen. Nissegutt 1. Nissegutt 2. Nissefar. Nissejente. Det er altsa i stor grad opp til instruktoren og deltakerne a regulere lengden pa stykket. Stykket er imidlertid skrevet for a fungere som en helaftens forestilling. handling. Scene 1. Roverne er utenfor berget der nissene bor. De planlegger a sprenge berget med dynamitt. Inne i berget er nissene opptatt av a lage og pakke gaver. De synger og er glade. Etter en stund blir de trette og alle nissene gar og legger seg. Roverne bestemmer seg for a hente meisel og slegge, slik at de kan lage ferdig hull til dynamitten. Scene 2. Inne i berget er nissene i gang med arbeidet sitt. Humoret er pa topp og de danser og synger. To av nisseguttene blir lei av a arbeide, og lurer seg ut av berget uten at de andre oppdager dem. Scene 3. De to nisseguttene leker i snoen utenfor. De kaster snoballer og sklir. Plutselig horer de at det kommer noen, og derfor gjemmer de seg bak et stort tre. eller en stein. Det er begynt a bli morkt. Roverne kommer med lyktene sine, meisler og slegge. Og snart er de i full gang med a banke. De synger og prater taktfast mens de arbeider. Nisseguttene forstar hva roverne har tenkt a gjore og de sniker seg bort, oppromte og redde. Mens bankingen hores i det fjerne, stikker de to nisseguttene hodene sine sammen og bestemmer seg for a ordne opp self. Roverne snakket nemlig om a bruke dynamittkubber til a sprenge berget, og nisseguttene vil forsoke a bytte ut kubbene med sukkertoystenger. Etter dette sniker guttene seg tilbake til de andre nissene, som arbeider pa spreng for a fa ferdig gavene. Etter en stund er det leggetid. Alle nissene gar og legger seg. Nisseguttene venter til alle de andre sover, og sa star de forsiktig opp og lister seg ut. Pa veien tar de med seg en sekk med sukkertoystenger. Scene 4. Roverne blir ferdige med alle sprenghullene. De har planer om a komme tilbake kvelden etter for a rove alle pakkene og deretter sprenge hele nisseberget i filler. Alle nissene er nemlig da ute pa nissefest. Men det ikke roverne merker, er at nisseguttene sniker seg etter dem. Ved rovernes hus greier de a bytte ut dynamitten med sukkertoystengene. Dynamitten plasserer de pa et forsvarlig sted. Scene 5. Vi moter nissene igjen dagen etter. De danser og gleder seg fordi de endelig er ferdige med alle gavene. Sekkene settes bort, mens de synger og danser. Etter en stund drar de alle av garde til laven til Gamle-Ola, dr de hvert ar har nissefest. Scene 6. Roverne sniker seg forsiktig inn i berget. De fratser i pakker som de kaster rundt til hverandre og jubler. Sjefsroveren bryter inn og sier at de ma skynde seg a gjore jobben. Mens roverne er opptatt med a plassere ut "dynamittkubbene" blir de overrumplet av nisseguttene som greier a fange dem alle. Roverne begynner a angre og etter en del forhandlinger blir de med pa en avtale. De kler seg ut som nisser og skal vaere med pa a bringe pakkene ut til ungene. Scene 7. Mens roverne er i ferd med a prove nissekostymene, kommer de andre nissene syngende tilbake fra festen. De blir forst redde, men etter at nisseguttene forteller det som har skjedd, blir de alle glade. Og sa fortsetter festen.

Übersetzung

En Skummel Nissehistorie von Per Egil Knudsen zusammen. Student. Songbook. Veröffentlicht von Musikk-Husets Forlag. H2.MH3299E. Barnemusikkteater. Ihre blir det riktig skummelt nar en gjeng rovere Prover ein Sprenge hele nisseberget med. alle julepakkene i Lufta. Elev-. sanghefter som Ergänzung til pakken med. CD, laererhefte og elev-. sanghefter. En skummel nissehistorie selges OGSA som pakke. 12 elev-. sanghefter, 1 laerehefte og med 1 CD-Wiedergabe. Elevheftene bestar av tekstmanus og sanghefte med. noter, tekst og besifring. Det er 11 sanger i heftet. Laererheftet inneholder manus med. flere detaljer samt noter og oversikt. Synopse über handlingen. se nedenfor. Det er Forslag til instrumentering i notene og teksten er skrevet pa bokmal. Rollelisten er som folger. 5 Eichen. kan være flere eller faerre. Diverse nisser som synger og danser etc. det skal være hieß Scheune og-Erwachsene. Nissemann. Nissekone. Gamlenissen. Nissegutt 1. Nissegutt 2. Nissefar. Nissejente. Det er stor altsa i grad opp til og Instruktoren deltakerne ein regulere Lengden pa stykket. Stykket er imidlertid skrevet für eine fungere som en helaftens forestilling. Handhabung. Szene 1. Roverne er utenfor berget der nissene bor. De planlegger ein Sprenge berget med. dynamitt. Inne i Berget er nissene Besetzt av a lage og pakke gaver. De synger og er Lichtung. Etter stund en de blir trette og alle nissene gar og legger seg. Roverne bestemmer Segment für eine Hente Meisel og slegge, slik bei de kan lage Ferdig Rumpf til dynamitten. Szene 2. Inne i Berget er nissene i gang med. arbeidet sitt. Humoret er pa topp og de danser og synger. Um av nisseguttene blir lei av ein arbeide, og lurer seg ut av berget uten bei de andre oppdager DM. Szene 3. De zu leker nisseguttene i Snoen utenfor. De kaster snoballer og sklir. Plutselig Horer de at det kommer noen, og derfor gjemmer de seg bak et stort tre. eller en stein. Det er begynt eine bli morkt. Roverne kommer med lyktene Sinus, meisler og slegge. Og snart er de i volle Bande med. eine Banke. De synger og prater taktfast Herren de arbeider. Nisseguttene Forstar HVA roverne har tenkt ein gjore og de Sniker seg bort, oppromte og redde. Mens bankingen hores i det fjerne, Stikker de für eine ordne opp Selbst nisseguttene hodene Sinus sammen og bestemmer seg. Roverne snakket nemlig om eine Bruke dynamittkubber til einer Sprenge berget, nisseguttene og vil forsoke ein bytte ut kubbene med. sukkertoystenger. Etter dette Sniker guttene seg tilbake til de andre nissene, som arbeider pa Spreng für eine fa Ferdig gavene. Etter en stund er det leggetid. Alle nissene gar og legger seg. Nisseguttene Venter, bis alle de andre Souveränität, SA de og Sterne forsiktig opp og Lister seg ut. Pa veien tar med de seg en Sekk med. sukkertoystenger. Szene 4. Roverne blir ferdige med. alle sprenghullene. De har Hobel om a komme tilbake kvelden etter für einen Kurzflügel alle pakkene og hele deretter Sprenge nisseberget i Füllstoff. Alle nissene er nemlig da ute pa nissefest. Männer det ikke roverne merker, äh bei nisseguttene Sniker seg etter DM. Ved rovernes hus Greier de ein bytte ut dynamitten med. sukkertoystengene. Dynamitten plasserer de pa et forsvarlig sted. Szene 5. Vi Promotor nissene igjen dagen etter. De danser og gleder seg Fordi de endelig er ferdige med. alle gavene. Sekkene bort setten, de mens synger og danser. Etter en stund Drar de garde alle av til laven til Gamle-Ola, dr de hvert ar har nissefest. Szene 6. Roverne Sniker seg forsiktig inn i Berget. De fratser i pakker som de kaster rundt til og hverandre Jubler. Sjefsroveren Bryter inn og sier bei de ma skynde Segment ein gjore jobben. Mens roverne er ein Besetzt med. plassere ut "dynamittkubbene" blir de overrumplet av nisseguttene som Greier ein fange DM alle. Roverne begynner einem angre og etter en del forhandlinger blir de pa med en avtale. De ut som kler seg nisser og skal være med. pa ein bringe pakkene ut til ungene. Szene 7. Mens roverne er i ferd med. eine nissekostymene beweisen, kommer de andre nissene syngende tilbake fra Festen. De blir forst redde, Männer etter an nisseguttene forteller det som har skjedd, blir de alle Lichtung. Og sa fortsetter Festen.