Instrumente
Ensemblen
Genren
Komponisten
Performers

Noten

Im Original

История любви. Медленный танец. Франсис Лей. Инстр. М. Хавкина — —. Полная партитура.

Übersetzung

Liebesgeschichte. Slow Dance. Francis Lai. . M. Khavkin - -. Partitur.